آموزش اسکن کردن در آنتی ویروس نود 32 کامپیوتر

همانند تصویر زیر روی " Computer scan " کلیک میکنیم

پس از update ، آنتی ویروس به صورت اتوماتیم اقدام به یک scan اولیه می کند . اجازه دهید که این کار را انجام دهد.

اگر ویروسی شناسایی شود در قسمت Threats found ، تعداد آن نمایش داده می شود و آنتی ویروس آن را نابود خواهد کرد

پس از آن اگر مایل بودید کل سیستم شما Scan شود ، می توانید طبق تصویر زیر بر روی عبارت Scan your computer کلیک کنید :